Yritysesittely     Myytävät asunnot     Tulevat kohteet     Aiemmat kohteet     Laatupolitiikka     Vuokrattavat kohteet     Yhteystiedot

Pirkan Laaturakenne Oy

 
Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyystodistus
 
 
Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti
 
 
Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-diplomi
 

Pirkan Laaturakenne Oy:n laatupolitiikka

Pirkan Laaturakenne Oy:n tavoitteena on tehdä rakentamistaan rakennuksista alansa huippua. Työn taso vastaa vähintään asiakirjoissa sovittua.

Suunnittelijoiksi ja aliurakoitsijoiksi valitaan vain ammattitaitoisia henkilöitä tai yrityksiä. Heidän on myös itse valvottava tekemänsä työn sekä käyttämiensä tarvikkeiden laatua. Myös tavarantoimittajilta vaaditaan laadukkaita rakennustarvikkeita ja sovittujen toimitusehtojen noudattamista.

Työntekijöiden tulee valvoa omaa työtään sekä käyttämiään tarvikkeita. Käytössä olevia koneita ja laitteita sekä työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä on valvottava. Mahdollisista puutteista ja virheistä on viipymättä ilmoitettava tai ne on korjattava. Näin saadaan ennaltaehkäistyä virheiden ja vahinkojen syntyminen.

Vanhan ajan ammattiylpeyden korostaminen sekä palauttaminen rakennusmiesten toimiin on eräs kunnianhimoisista tavoitteistamme.

Jokainen työntekijä on velvollinen huolehtimaan oman työpisteensä sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä; vaaran paikkojen syntymistä tulee välttää. Työturvallisuuden huomioon ottaminen on jokaisen työmaalla olevan velvollisuus.

Pirkan Laaturakenne Oy luovuttaa rakennushankkeet asiakkaalle puutteettomina ja virheettöminä sovitun aikataulun mukaisesti. Takuuaikana mahdollisesti ilmi tulleet virheet tai puutteet todetaan ja korjataan mahdollisimman hyvin välittömästi, mikäli siihen esiintyy tarvetta, mutta viimeistään vuosiremontin yhteydessä.

Pirkan Laaturakenne Oy:n toiminta on tehokasta. Työtahti on ripeää, mutta kaikki työvaiheet tehdään silti huolella loppuun asti. Jokainen huolehtii omalta osaltaan siitä, että sovitut välitavoitteet ja aikataulut toteutuvat.

Pirkan Laaturakenne Oy on kehittyvä rakennusalan yritys. Kaikkiin varteenotettaviin uusiin materiaaleihin sekä työmenetelmiin tutustutaan ja mahdollisuuksien mukaan otetaan niitä käyttöön.

Pirkan Laaturakenne Oy kerää toteuttamistaan hankkeista asiakkailta palautetta, jonka perusteella yritys arvioi toimintaansa sekä laatujärjestelmänsä toimivuutta. Mahdolliset huomautukset tutkitaan ja mikäli aihetta on, ryhdytään toimiin asian korjaamiseksi.

Lempäälässä 3.8.1999

Kati Korkeakoski
Toimitusjohtaja

 

Yritysesittely     Myytävät asunnot     Tulevat kohteet     Aiemmat kohteet     Laatupolitiikka     Vuokrattavat kohteet     Yhteystiedot

 

Toteutus: Resulttia Solutions